15.6" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
15.4" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
14.1" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
14" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
13.3" 30 chân O..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
12.1" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
10.6" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
10.2" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
8.9" OEM
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
14" tháo máy (..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
  
14" OEM (NEW)
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 15.6" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 15.4" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 14.5" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 13.4" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 13.3" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 14.1" OEM (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD 14" OEM (NE..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 300.000VND
  
15.6"W (OEM)
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
13.3" W 20 chân..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
12.1" W (OEM)
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
15.1" 30 chân -..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
  
12.1" X60 (OEM)
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD LED 10.1" -..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD LED 8.9" - ..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
  
LCD LED 8.9" - ..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
 
BB Dell Vostro ..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: Call
500 GB Seagate
Bảo hành: 2 Năm
Giá: VNĐ
250 GB Seagate
Bảo hành: 2 Năm
Giá: VNĐ
160 GB Seagate
Bảo hành: 1 Năm
Giá: VNĐ
500 GB Seagate
Bảo hành: 2 Năm
Giá: CALL
320 GB Seagate
Bảo hành: 3 Năm
Giá: CALL
320 GB Western
Bảo hành: 3 Năm
Giá: CALL
160 GB Seagate
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 550.000 VNĐ
BB Dell Inspiro..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 850.000 VNĐ
BB Dell Inspiro..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 900.000 VNĐ
BB Dell Vostro ..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 800.000 VNĐ
Dell Vostro 220..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: VNĐ
Dell Vostro 200..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: VNĐ
BB Dell Vostro ..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 850.000 VNĐ
BB Dell Vostro ..
Bảo hành: 1 Năm
Giá: 850.000 VNĐ
Dell inspiron 5..
Bảo hành: 1 năm
Giá: 900.000 VNĐ
BB Dell Inspiro..
Bảo hành: 1 năm
Giá: 950.000 VNĐ
Dell Vostro 220..
Bảo hành: 1 năm
Giá: 800.000 VNĐ
PIN HP 520 (ZIN..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 38 USD
PIN HP 520 (OEM..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 23 USD
PIN HP 510-530 ..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 28 USD
PIN DV7000 (ZIN..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
PIN DV1000 (OEM..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
PIN DV3000 (ZIN..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
PIN HPNX6120 (O..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 40 USD
PIN HPNX6120 (Z..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 42 USD
PIN DV2000 (OEM..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 44 USD
PIN HP DV7 (ZIN..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 49 USD
PIN HP MINI 213..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 30 USD
PIN HP MINI 213..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 38 USD
PIN DV2000 (ZIN..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 42 USD
PIN DV2000 (OEM..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 30 USD
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 280.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 270.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 270.000VND
ASUS 1000 (ZIN)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ASUS 1000 (OEM)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ASUS A22-700 (O..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ASUS A32-F3 (OE..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ASUS A32-M9 (OE..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 29 USD
ASUS A32-F82 (O..
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 35 USD
ASUS A32 (ZIN)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 39 USD
ASUS A32 (OEM)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 29 USD
ASUS U1FH (OEM)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 29 USD
ASUS A8 (OEM)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ACER 3810(ZIN)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: CALL
ACER 3810 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
ACER TM3000 (OE..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
ACER 4502 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
INTEL FBM
Bảo hành: 0
Giá: 14 USD
DDR2 256 MB
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 7 USD
DDR2 512 MB
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 9 USD
DDR2 1GB
Bảo hành: 1 năm
Giá: 19 USD
DDR2 2GB
Bảo hành: 1 năm
Giá: 35 USD
DDR1 256 MB
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 10 USD
DDR1 512 MB
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 22 USD
AMD Turion™ Mob..
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 70 USD
AMD Turion™ 64 ..
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 50 USD
Adapter SONY 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 350.000VND
Adapter DELL 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 260.000VND
Adapter ASUS 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 280.000VND
Adapter ASUS 12..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 280.000VND
INTEL HBM
Bảo hành: 0
Giá: 14 USD
INTEL GBM
Bảo hành: 0
Giá: 14 USD
INTEL DBM
Bảo hành: 0
Giá: 14 USD
GF-GO7300-B-N-A..
Bảo hành: 0
Giá: 31 USD
G86-631-A2
Bảo hành: 0
Giá: 25 USD
G84-600-A2
Bảo hành: 0
Giá: 31 USD
Board cao áp đa..
Bảo hành: 0
Giá: 15 USD
Board cao áp đa..
Bảo hành: 0
Giá: 15 USD
Board cao áp đa..
Bảo hành: 0
Giá: 15 USD
QUẠT SONY CS
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 30 USD
Mainboard Toshi..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Toshi..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Toshi..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Sony ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Sony ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Sony ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard IBM T..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard IBM T..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard IBM T..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Dell ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Dell ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard Dell ..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard HP DV..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
AMD Turion™ 64 ..
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 40 USD
15.1" 30 chân (..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: CALL
Keyboard Toshib..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13USD
Keyboard Toshib..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 14USD
Keyboard Toshib..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13USD
Keyboard Sony C..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Keyboard Sony C..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Keyboard Sony S..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Keyboard Lenovo..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13USD
Keyboard IBM T6..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Keyboard Lenovo..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13USD
Keyboard Dell m..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13 USD
Keyboard Dell 1..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13 USD
Keyboard Dell I..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13USD
Keyboard HP 651..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13 USD
Keyboard HP NC6..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 18 USD
Keyboard HP DV8..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 17 USD
Keyboard Asus E..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13 USD
Keyboard Asus W..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 13 USD
Keyboard Asus F..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 22 USD
Mainboard HP DV..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Mainboard HP DV..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
MỎNG (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
DÀY 2010 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
APPLE DÀY, THÁO..
Bảo hành: 1 tháng
Giá: CALL
DELL - NÚT REJE..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 45 USD
LENOVO Y410 - M..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 42 USD
LENOVO Y410 - T..
Bảo hành: 1 tháng
Giá: CALL
MỎNG (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
DÀY 2010 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
DELL - NÚT REJE..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 45 USD
DELL - KHÔNG NÚ..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 45 USD
MỎNG (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
DVD/RW T60 MỎNG
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
DVD COMBO IBM T..
Bảo hành: 3 tháng
Giá: CALL
Acer 3680 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Acer 3620 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Acer One 2200 (..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Acer One 4400 (..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Acer 4310 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
HP mini 2133 (O..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 30 USD
HP DV7 - 8 cell..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 36 USD
HP NX6120 (OEM)..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 30 USD
HP DV3000 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 31 USD
HP DV1000 (OEM)..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 30 USD
HP NC4200 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 36 USD
Dell E6400 (OEM..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Dell 700m/ 710m..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Dell XPS M1330 ..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26USD
Dell XPS M1210 ..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 31 USD
IBM T60 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
IBM T61 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 29 USD
IBM Z60T (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
IBM X60 (4400/ ..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Lenovo 3000 N10..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
Lenovo 3000 V10..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 31USD
Lenovo Y400 (OE..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 27 USD
Lenovo G400 (OE..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 27 USD
Sony BPS2 - đơn..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
Sony BPS2 - đôi..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 41 USD
Sony BPS5 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 39 USD
Sony BPS8 (xám ..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Sony BPS9 (OEM)
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Sony BPS10 - xị..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: CALL
Toshiba PA3331U..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
Toshiba PA3465U..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26USD
Toshiba PA3533/..
Bảo hành: 6 tháng
Giá: 26 USD
Adapter TOSHIBA..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 270.000VND
Adapter TOSHIBA..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 270.000VND
Adapter TOSHIBA..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter TOSHIBA..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter SONY 19..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 350.000VND
Adapter SONY 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter SONY 19..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter SONY 16..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 280.000VND
Adapter SONY 16..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 280.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 250.000VND
Adapter IBM/LEN..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 250.000VND
Adapter DELL 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter DELL 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter DELL 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 330.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 250.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 320.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 09 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 300.000VND
Adapter COMPAQ/..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 280.000VND
Adapter ASUS 19..
Bảo hành: 9 tháng
Giá: 260.000VND
MCP67MV-A2
Bảo hành: 0
Giá: 23 USD
GF-GO7300-B-N-A..
Bảo hành: 0
Giá: 31 USD
G86-631-A2
Bảo hành: 0
Giá: 25 USD
Danh mục sản phẩm
 
Hình ảnh
 
Thống kê website
--> Online: 3

--> Lượt truy cập: 333838
Thiết bị công nghệ
Hỗ trợ trực tuyến
        Giám đốc
        Send me a message!

        Kỹ thuật
        Send me a message!
 
Dịch vụ
 Bảng giá sữa chữa laptop
 Mua bán và trao đổi laptop
 Mua bán và trao đổi linh kiện PC
 Mua bán và trao đổi LCD
 Đào tạo kỹ thuật viên
 Bảng giá sữa chữa LCD
 
Sản phẩm mới
 
trang chủ      giới thiệu      dịch vụ      hình ảnh      liên hệ